MANIFEST

PLATAFORMA DE RECONSTRUCCIÓ SOCIALISTA

Nosaltres, homes i dones, militants socialistes,

Preocupats per la profunda crisi econòmica que travessa el nostre país, que produeix atur i pobresa, que augmenta les desigualtats i la desesperança, i que no rep altra resposta dels poders públics que la resignació i el sotmetiment a polítiques d’austeritat que, sota la promesa de contribuir a superar la crisi, sols generen més atur i més desigualtats, seguint la lògica profundament injusta del sistema capitalista,

Alarmats pel deteriorament de la política democràtica, considerada cada cop per més ciutadans com a incapaç de fer front als problemes de la gent, distant i, massa sovint, corrupta, com estem veient de forma especialment preocupant en aquests darrers temps en el nostre país,

Profundament inquiets per la llunyania i la impotència de les institucions de la Unió Europea per preservar el model social europeu, sotmeses com estan al dogma neoliberal, les polítiques d’austeritat dictades pel govern liberal-conservador d’Alemanya i poderosos interessos sense legitimitat democràtica, i mancades de suficient integració política, control democràtic i coordinació econòmica,

Conscients de la necessitat de revisar en profunditat les relacions entre Catalunya i la resta d’Espanya, i alertant sobre el potencial de fractura cívica, política, social i cultural de la deriva independentista liderada per CiU i ERC,

Amb la voluntat d’impulsar un revulsiu capaç de superar l’atonia i el desànim de la nostra organització partidària i de la nostra militància,

Cridem els nostres companys i companyes del partit a:

1. Situar en primer pla la contradicció entre la lògica del sistema capitalista i el projecte del socialisme democràtic, entre el neoliberalisme i el benestar de les persones, entre l’especulació i l’espai públic, entre estructures de dominació que oprimeixen i condicions socials que alliberen, entre mercats i democràcia, entre cobdícia individual i bé comú, entre privilegis i cohesió, fidels a l’objectiu de redistribuir la renda, la riquesa, el saber i el poder.

2. Abordar com a prioritat la reconstrucció del PSC, començant per la pròpia organització partidària, obrint una àmplia discussió sobre el nostre model de partit i la nostra pràctica quotidiana, sobre la necessitat d’incorporar modernes tècniques d’organització i comunicació, que ens facin més aptes per capacitar els nostres líders i responsables, motivar la militància, il·lusionar els nostres votants i recuperar la confiança de la ciutadania. La reconstrucció del PSC implica regeneració del partit, oxigenar l’organització, fer-la més transparent i democràtica, creativa i participativa, fent realitat la igualtat entre homes i dones en el si de l’organització, donant més protagonisme a la gent més jove, limitant els mandats, l’acumulació de responsabilitats, i eradicant el clientelisme i el dirigisme contrari a un procés que ha de començar de baix cap a dalt i no a l’inrevés. En aquest mateix sentit, considerem del tot urgent la recuperació dels militants que s’han allunyat del partit o han deixat de participar activament en les estructures organitzatives.

3. La reconstrucció del PSC passa també necessàriament per anar a cercar a tots aquells i aquelles que, des de fora del partit, comparteixen els nostres valors i podrien participar en aquest procés si, per començar, som capaços d’escoltar-los i, al mateix temps, de proporcionar-los-hi espais engrescadors de col·laboració i debat.

4. Recuperar les bones pràctiques militants de presència en els moviments socials, de diàleg intens amb la ciutadania, d’impuls a les mobilitzacions reivindicatives en defensa de l’allò més preuat: els valors que defineixen el socialisme democràtic (llibertat, igualtat, justícia i solidaritat) i en defensa de les polítiques socials i l’espai públic.

5. Vertebrar un ampli espai progressista, un bloc sociopolític d’esquerres, capaç de teixir complicitats amb la resta de partits de l’esquerra, el món sindical i l’associacionisme progressista, amb l’objectiu de construir una alternativa al nacionalisme conservador des del catalanisme social i federal, contraposant el socialisme i les polítiques d’esquerres a la injustícia del sistema capitalista, i contraposant el federalisme als plantejaments que trenquen la unitat civil del nostre poble i a l’immobilisme i la recentralització que alimenten l’independentisme.

6. Recuperar el potencial mobilitzador dels ideals democràtic, igualitari, solidari, laic, republicà, internacionalista i federal, cridant a la ciutadania a unir-se no a unes sigles de partit, sinó a una causa: la de construir col·lectivament una societat més lliure, justa, igualitària i solidària.

Per tot això,

Cridem a la reconstrucció del projecte politic del socialisme català, situant el socialisme democràtic com a principal referència de l’esquerra, recuperant i impulsant el caràcter alternatiu i profundament transformador del nostre projecte polític a través de la creació d’una plataforma de debat oberta a tots aquells i aquelles que comparteixin aquests objectius.

Anuncis